Årsmøde aktivitetscenter Bavnehøj

Aktivitetsrådet afholder ordinært årsmøde

Mandag den 16. januar 2023 kl. 13.00

Dagsorden er således: 

  1.  Velkomst
  2.  Valg af dirigent
  3.  Valg af 2 stemmetællere
  4.  Formandens beretning.
  5.  Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab
  6.  Valg af 3 medlemmer til aktivitetsrådet.
  7.  Valg af 3 suppleanter
  8.  Valg af revisor     
  9. Valg af revisorsuppleant     
  10.   Indkomne forslag       
  11. Eventuelt 

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal

skriftlig være aktivitetsrådet i hænde senest den 9. januar.

Vi er vært ved efterfølgende kaffebord.

Kun borgere med medlemskort har stemmeret.

 Venlig hilsen

Aktivitetsrådet