Familien på farten kommer og viser lysbilleder fra Deres tur "Island rundt"

Tirsdag den 21. februar kl. 13.30

Tilmelding på liste i centret eller tlf. 41100774

senest de. 18. februar

Pris 60 kr.