”Bussens Venner” er en forening af frivillige borgere, som har sat sig for at holde Østervangs og Bavnehøjs fælles bus ”Expressen” kørende, til glæde for beboere og brugere med tilknytning til Østervang og Bavnehøj.

 ”Expressen” kan kun benyttes af medlemmer, som er beboere og brugere med tilknytning til Østervang og Bavnehøj.

Kørsel med "Expressen" vil altid foregå med en frivillig chauffør.

Kørsel med ”Expressen” bestilles ved:

Kørselskoordinator Birgit Knudsen tlf. 71957466

”Expressen” kører som udgangspunkt 1 gang ugentlig tur i det blå, henholdsvis på skift fra Østervang og Bavnehøj.

Indkøbs/ banktur fra Bavnehøj hver torsdag  formiddag, som bestilles ved kørselskoordinator, Birgit Knudsen tlf. 71957466

Der ud over er det muligt at bestille kørsel til og fra de forskellige arrangementer på Østervang og Bavnehøj.

 Prisen ved benyttelse af ”Expressen” til arrangementer på Østervang og Bavnehøj er faste, ved længere udflugter kan der aftales en højere pris, afhængig af antal kørte kilometer. Prisen oplyses altid ved turens start.

Bestyrelse "Bussens Venner":

Formand: Lisbeth Sørensen tlf. 21475225

 Næstformand: Bjarne Klausen

Menigt bestyrelsesmedlem: Poul Kristensen

1.suppleant: Mette Christiansen

2.suppleant: Niels Peter Jensen

Sekretær: Mette Christiansen

Koordinator: Birgit Knudsen

Kasserer udenfor bestyrelsen: Britta Mosegaard Kristense

Repræsentant Østervang: Solveig Nielsen

Repræsentant Bavnehøj: Britta Mosegaard Kristensen

 Uden for bestyrelsen: Kasserer,

Britta Mosegaard Kristensen

Kørselskoordinator: Birgit Knudsen

tlf. 71957466