Årsmøde aktivitetscenter Bavnehøj

Aktivitetsrådet afholder ordinært årsmøde

Mandag den 16. januar 2023 kl. 13.00

Dagsorden er således: 

 1.  Velkomst
 2.  Valg af dirigent
 3.  Valg af 2 stemmetællere
 4.  Formandens beretning.
 5.  Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab
 6.  Valg af 3 medlemmer til aktivitetsrådet.
 7.  Valg af 3 suppleanter
 8.  Valg af revisor     
 9. Valg af revisorsuppleant     
 10.   Indkomne forslag       
 11. Eventuelt 

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal

skriftlig være aktivitetsrådet i hænde senest den 9. januar.

Vi er vært ved efterfølgende kaffebord.

Kun borgere med medlemskort har stemmeret.

 Venlig hilsen

Aktivitetsrådet