Referat af Aktivitetsrådsmøde onsdag den 9. november 2022 kl. 13 på Baunehøj

Deltagere: Solveig Nielsen, Britta Mosegaard, Susanne Foged, Kirsten Jensen, Karen Kristensen, Jonna Rehde, Ingelise Wichmann, Anne Marie Rundkvist, Karin Kalhøj Kristensen, Anna Lise Nielsen

Frivillighedskoordinator: Jeanette Buhl Kramer

Fraværende: Jeanette Buhl Kramer, Ingelise Wichmann

 1. Velkomst og kaffe: Jonna bød velkommen, og vi nød en kop kaffe med hjemmebagte boller, roulade og småkager.

2. Godkendelse af referat: Referatet blev godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab: Regnskabet blev godkendt.

4. Julemarked - Karin og Anne Marie: Karin og Anne Marie orienterede. Alle arbejdsopgaver er fordelt, og alle boder er besat. Det tegner godt.

5. Planlægning af julefrokost/café - Karen og Kirsten: Karen og Kirsten orienterede. Ved den efterfølgende snak fandt vi ud af, at vi mangler et køleskab til drikkevarer. Anne Marie påtog sig at købe det, mens Jonna, Susanne og Britta rydder op i rummet, hvor det skal stå.

6. Drøftelse af annonce og dagsorden ang. Årsmøde: Vi drøftede indhold og udformning af annonce og dagsorden til Årsmøde på Baunehøj 2023.

7. Erantis, Jonna fortæller om arbejdsgruppen "Medarbejdernes møde med borgeren og de pårørende" - der er planlagt 8 møder: Jonna berettede om det spændende arbejde i gruppen. Det affødte desuden en rigtig god snak om emnet.

8. Evl. af Frivilligfest: Vi glædede os sammen over en vellykket fest med god stemning, god mad og god underholdning.

9. Bordet rundt: Jonna har lavet billetter til julefrokosten. Hun refererede også fra Årsmødet med kommunens øvrige aktivitetsråd i Århus. Det var en rigtig god oplevelse. Anna Lise fortalte, at der ved sidste gudstjeneste deltog 24 personer. Til julegudstjenesten i december forventes et deltagerantal på 50 personer; Jonna bestiller kringle. Anne Marie berettede, at det går godt med fremstillingen af juledekorationer hos deko-damerne.                    

10. Evt.: Ingen indkomne forslag

Referent:  Karin