Aktiviteter i september 2021

for efterlønnere og pensionister

 

Onsdag d. 1. kl. 10.00 

Karlekammeret, kun for mænd. Pris 50 kr.

Tilmelding til Herluf tlf. 75772497

Senest mandagen før.

 

Onsdag d. 1. kl. 14.00 

Demens Cafe for demente og pårørende eller ledsager. Kaffebord 20 kr.

 

Torsdag d. 2. kl. 10.00

Byen i Bevægelse på Bavnehøj.

Tilmelding på liste i centret eller tlf. 41100774 senest d. 30. august

 

Tirsdag d. 7. kl. 14.00  

Cafe Kreativ, kaffebord 15.00 kr.

 

Onsdag d. 8. kl. 13.30

Banko arr. DSH

 

Tirsdag d. 14. kl. 9.00

Opstart knipling.

Både begyndere og øvede er meget velkomne

 

Torsdag d. 16. kl. 10.30

Opstart Ballroom Fitness

Tilmelding på tlf. 61706603

Deltagerpris 350 kr.

 

Torsdag d. 16. kl. 18.00

SOS! Hyggeaften med sildemad, smørrebrød, kaffe og småkager.

Dans til  Jens Sandagers Musik, pris 80 kr.

Tilmelding senest den 13. på liste i centret eller

tlf. 75772497/21851619

  

Tirsdag d. 21. kl. 14.00

Cafe Kreativ, kaffebord 15 kr.

 

Søndag d. 26. kl. 14.00

Søndagshygge med Jette Seidenschnur som fortæller om ” Et liv i frihed” 

Deltagerpris 30 kr.

 

Tirsdag d. 28. kl. 14.00

Musik Gudstjeneste, præst Arne Kiel.

Maria Høyer optræder ved musikgudstjenesten og efterfølgende sammen med pianist Poul Skjølstrup Larsen.

Alle er meget velkomne

 

Onsdag d. 29. kl. 13.30

Modeopvisning og salg af tøj ved Senior Shoppen, arr. DSH.

Deltagerpris 20 kr.

 

Onsdag d. 29. kl. 19.00

Opstart sangaften med Kjeld, Karen og Grethe.

Kaffebord 15 kr.

 

Torsdag d. 30. kl. 13.30

Banko arr. Aktivitetsrådet

 

Torsdag d. 30. kl. 18.30

Opstart Seniordans - ingen tilmelding.

Alle er velkomne, bare mød op, til dans og hygge.

              

Hver torsdag kl. 10.00

Indkøbstur med Ekspressen

 

Torsdage i ulige uger kl. 14.00

Ture ”Ud i det blå”

 

Aktivitetsrådet træffes på centret

Hver mandag kl. 13.30 –15.30