Aktiviteter august 2021

for efterlønnere og pensionister

 

Onsdag d. 4. kl. 10.00  Karlekammeret

Kun for mænd; Sildemad, ostemad, kaffe

Og en lille skarp. Pris 50 kr.

Tilmelding senest mandagen før til Herluf på tlf. 75772497

 

Onsdag d. 4. kl. 14.00 

Demens Cafe

For demente og pårørende eller ledsager.

Kaffebord 20 kr.

 

Tirsdag d. 10. kl. 14.00 Gudstjeneste

 

Onsdag d. 11. kl. 13.30 arr. DSH

 

Torsdag d. 19. kl. 13.30

Banko arr. Aktivitetsrådet

 

Tirsdag d. 24. kl. 14.00

Gudstjeneste altergang

 

Hver torsdag kl. 10.00

Indkøbstur med ”Ekspressen”

 

Aktivitetsrådet træffes på centret

Hver mandag kl. 13.30 –15.30