Aktiviteter juli 2021

for efterlønnere og pensionister

 

Onsdag d. 7. kl. 10.00

”Karlekammeret” kun for mænd!

Sildemad, ostemad, kaffe og en lille skarp, pris 50 kr.

Tilmelding senest mandagen før til Herluf på tlf. 75772497

 

Onsdag d. 7. kl. 14.00

Demens Cafe

For demente og pårørende eller ledsager.

Kaffebord 20 kr.

 

Onsdag d. 14. kl. 13.30   

Banko arr. DSH

 

Tirsdag d.27. kl.14.00 

Gudstjeneste med altergang

 

Torsdag d.29. 13.3

Banko arr. Aktivitetsrådet

   

Hver torsdag kl. 10.00

Indkøbstur med ”Ekspressen”

 

Aktivitetsrådet træffes på centret

Hver mandag kl. 13.30 –15.30