Aktiviteter for efterlønnere og pensionister

 November

Tirsdag d. 5. kl. 14.00

Hans Jørgen Jensen viser billeder og fortæller

om sine rejser til Afrika, kaffebord 15 kr.

Tirsdag d. 5. kl. 19.00 Foredrag live Århus Universitet

Emne: Mennesker i klimaets brændpunkter

Deltagelse er gratis

Onsdag d. 6. kl. 10.00

”Karlekammeret” kun for mænd! 50 kr.

Tilmeld senest mandagen før på tlf. 75772497                         

Tirsdag d. 12. kl. 13.30

Cafe Kreativ, kaffebord 15 kr.

Tirsdag d. 12. kl. 14.00

Gudstjeneste med altergang

Onsdag d. 13. kl. 13.30

Banko arr. DSH

Onsdag d. 13. kl. 19.00 Sangaften med

Kjeld, Karen og Grethe, kaffebord 15 kr.

Fredag den 15. kl. 12.00 Julefrokost DSH

Underholdning v. Bavnehøj Husorkester, pris 150 kr.

Tilmelding liste i centret eller Margit 75775371

Søndag d. 17. kl. 14.00  Søndagshygge, pris 30 kr.

Underholdning v. Bavnehøj Husorkeseter

Tirsdag d. 19. kl. 14.00  Filmeftermiddag, kaffebord 15 kr.

Tirsdag d. 19. kl. 19.00  Foredrag live Århus Universitet

Emne: Forædling af mennesket-før og nu

Deltagelse er gratis

Tirsdag d. 26. kl. 13.30 Cafe Kreativ, kaffebord 15 kr.

Tirsdag d. 26. kl. 14.00 Gudstjeneste

Onsdag d. 27. kl. 19.00 Sangaften med

Kjeld, Karen og Grethe, kaffebord 15 kr.

Torsdag d. 28. kl. 13.30 Banko arr. Aktivitetsrådet

Lørdag d. 30. kl. 10 – 13 Julemarked for alle!

Vi har af salgsboder med masser af julegaver, hjemmebag, pileflet,

Trævarer, dekorationer og gravpynt m.m.

Der er også amerikansk lotteri og tombola

Der kan købes æbleskiver, gløgg, luner retter, øl, vand og vin

Kom og vær med til en hyggelig formiddag.