Aktiviteter juni 2019       

for efterlønnere og pensionister

 

Tirsdag d. 11. kl. 14.00

Gudstjeneste med altergang

 

Onsdag d. 12. juni

Banko arr. DSH

 

Fredag d. 21. kl. 18.00

Midsommerfest

2 retters menu - Kaffe og småkager

Sofus Møller fortæller –

Fællessang og bål i haven

Tilmelding senest den 17. juni

På liste i centret eller tlf. 20456199/75772497

Pris 120 kr. – Alle er velkomne

 

Torsdag d. 27. kl. 13.30

Banko arr. Aktivitetsrådet

 

Vi ønsker jer en dejlig sommer!

 

     De frivillige på Bavnehøj