Aktiviteter i september

for efterlønnere og pensionister

Tirsdag d. 4. kl. 14.00

Filmeftermiddag, kaffebord 15 kr. 

Onsdag d. 5. kl. 10.00

”Karlekammeret” kun for mænd! 50 kr.

Tilmeld senest mandag før til Herluf på tlf. 75772497

Tirsdag d. 11. kl. 14.00

Gudstjeneste med altergang

Onsdag d. 12. kl. 13.30  Banko arr. DSH

Søndag d. 16. kl. 14.00

Georg Danielsen underholder med fortællinger

og sjove anekdoter om sit liv, hvor musik og sang

altid har indgået som en naturlig del af tilværelsen –

ja - lige fra dengang han som en ”bette ” knægt i

Silkeborg begyndte at spille på guitar.

Pris inkl. kaffebord 30 kr.

Tirsdag d. 18. kl. 13.30

Cafe Kreativ, kaffebord 15 kr.

Tirsdag d. 18. kl. 14.00

Filmeftermiddag, kaffebord 15 kr.

Torsdag d. 20. kl. 13.30

Banko arr. Aktivitetsrådet

Tirsdag d. 25. kl. 14.00

Musik Gudstjeneste med underholdning af

Jørgen Nickelsen på harmonika og Anders Løager på violin.

Onsdag d. 26. kl. 19.00

Sangaften med Karen, Grethe og Kjeld

Kaffebord 15 kr.