Afholdelse af aktivitetsrådets årsmøde

Mandag den Bliver afholdt senere 2021,

kl. 13.00

I aktivitetscenter Bavnehøj

 

Dagsorden:

  1. Velkomst

  2. Valg af dirigent

  3. Valg af 2 stemmetællere

  4. Formandens beretning

  5. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab

  6. Valg af  medlemmer til Aktivitetsrådet:

          Valg af  suppleanter til Aktivitetsrådet:–

          Valg af revisor til Aktivitetsrådet: 

          Valg af revisor suppleant til Aktivitetsrådet:

    7. Behandling af indkomne forslag

    8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal skriftligt være aktivitetsrådet i hænde senest den 11. januar.

 For at have stemmeret til årsmødet skal man have et medlemskort.

 Aktivitetsrådet er vært ved efterfølgende kaffebord.

Venlig hilsen

Aktivitetsrådet