Aktiviteter for efterlønnere og pensionister

 

December

 

Tirsdag d. 3. kl. 14.00 Filmeftermiddag, kaffebord 15 kr.

 Onsdag d. 4. kl. 10.00

 ”Karlekammeret” kun for mænd! 50 kr.

 Tilmeld senest mandagen før på tlf. 75772497

 Tirsdag d. 10. kl. 13.30 Cafe Kreativ, kaffebord 15 kr.

 Tirsdag d. 10. kl. 14.00  Lucia eftermiddag, arr. af DSH

 og Menighedsrådet, deltagelse er gratis

 Onsdag d.11. kl. 13.30 Banko arr. DSH

 Onsdag d. 11. kl. 19.00 Sangaften med

 Kjeld, Karen og Grethe, kaffebord 15 kr.

  Fredag d. 13. kl. 12.00 Julefrokost, pris 150 kr.

 Vi serverer julefrokost, kaffe og småkager

 Og så vil Jens Sandager underholde med musik og fællessang

 Tirsdag d. 17. kl. 14.00 Julegudstjeneste

 Torsdag d. 19. kl. 13.30 Banko arr. Aktivitetsrådet

 Tirsdag d. 31. kl. 18 – 22 Nytårsfest på Bavnehøj for enlige

 pensionister, efterlønnere og førtidspensionister

 Der serveres hamburgryg og grønlangkål og islagkage

 Pris 50 kr. ekskl. Drikkevarer. Medbring en pakke til 25 kr. til pakkespil

 Tilmelding på liste i centret eller Margit tlf.75775371

 HUSK! Nytårskur torsdag d. 2. januar kl. 13.00