Referat af Aktivitetsrådsmøde onsdag den 8. september kl. 13 på Baunehøj

Deltagere: Anna-Lise Nielsen, Solveig Nielsen, Karen Kristensen, Jonna Rehde, Ejvind Tholstrup, Bodil Bang, Anne Marie Rundkvist, Ingelise Wichmann, Karin Kalhøj Kristensen Frivillighedskoordinator: Elisabeth Nedergaard Albek

Fraværende: Linda Bang Hansen

1. Velkomst: Jonna bød velkommen.

2. Godkendelse af referat: Referatet blev godkendt. Anne Marie hænger det op på tavlen i gangen på Baunehøj.

3. Fremlæggelse af regnskab: Regnskabet blev godkendt. Jonna taler med Sofus om indkøb af ny PC til formanden (vedtaget af Aktivitetsrådet).

4. Revideret mail-liste: Jonna orienterede om rettelser på listen. Yderlige nye rettelser blev noteret.

5. Frivilligfest den 4. november: Solveig orienterede, og opgaverne blev fordelt. Tilmeldingsfristen bliver torsdag den 28. oktober.  

6. Kommunens årsmøde onsdag den 27. oktober: Elisabeth orienterede om, at kommunen betaler for foredrag ved artisten og klovnen Henrik Rasmussen samt for frokosten (ca. 100 kr. pr. person). Solveig kontakter Gorm vedr. leverance af maden. Vi giver morgenkaffe og  rundstykker samt eftermiddagskaffe med kage. Jonna bestiller rundstykker og pålæg samt sørger for, at der bliver bagt kage. Anne Marie kontakter et par personer, der kan påtage sig køkkentjansen. Elisabeth laver bordkort og bordplan.                                                   Tilmelding til Elisabeth senest onsdag den 13. oktober. Hun giver os besked om antal.

7. SAM gruppen har nedlagt sig selv, derfor drøftelse af om der er andre, der har lyst og energi til at tage over med:                                                                                                                    A. Højskoledag                                                                                                                         B. Udflugt                             Punkt 7 udsættes til næste møde.

8. Julemarked den 27. november. Karin, Anne Marie og Karen: Udvalget aftaler en mødedag og inviterer Linda.

9. Ny paragraf 18 pulje (se vedhæftede) Elisabeth: Elisabeth orienterede og opfordrede til at tænke ud af boxen. Tag ideer med til vores næste møde.                                  Ansøgningsfristen er 15. december.

10. Bordet rundt: Punkt 10 udgår.

11. Orientering fra formanden: Har lavet aftale med Tinna Bentley Gudiksen, at de må låne  vores træningslokale tirsdag og fredag kl. 10 til 11 fra den 13. september til den 10.  december til demens-gymnastik.                                                                            Træmændene har sat hylde op i depotrummet (hvor duge og porcelæn er) til vores el-stearinlys. Af hensynet til brandsikkerheden er der købt en timer, så lysene kun lades op ca. 2 timer hver dag.                                                                                                                     Vi har fået en kørestol til fri afbenyttelse. Den står på den kolde gang og er allerede blevet flittigt brugt, kan jeg oplyse.

12. Evt.: Elisabeth kontakter forløbskoordinator p.g.a. manglende tilmelding til Baunehøjs Kohl-hold.                                                                                                                                 Vi havde en kort snak om fællesskabsugen, hvor det ville være rart, hvis der var flere, der mødte op og deltog.                                                                                                          Næste Aktivitetsrådsmøde er onsdag den 13. oktober kl. 13.

 

Referant: Karin

 

 

 

 

 

Aktivitetsrådsmøde