Referat fra aktivitetsrådsmøde onsdag den 9. maj

 

Fraværende: Kirsten, Inge og Dorthe

 

1.Velkomst af formanden Linda som ønsker at vi overholder/følger dagsordenen og tiderne.

 

2. Sofus orienterer omkring "Touch and Play" skærm støttet af Vibeke.

 

Konklusionen Sofus undersøger priser og hvilke programmer der kan være aktuelt for Bavnehøj/aktivitetsrådet i indkøb.

 

Det kommer på dagsorden igen til august.

 

Hver og især skal tænke på om det er en ide at indkøbe en "Touch and Play" til vi mødes i august.

 

3.Udgår

 

4. Referatet godkendt uden kommentarer.

 

5. Evt. af forårsmarkedet: det balancerede økonomisk. Bente ønsker ikke at sidde i arbejdsgruppen mere da hun synes arbejdsbyrden var for stor.

 

Linda, Kirsten og Anne-Lise holder et møde efter sommerferien omkring videre forløb f. eks. skal udvalget måske kun bestå af 2 personer som uddelegerer arbejdet og laver liste med navne om hvem der gør hvad for at gøre det mere synlig.

 

6.Højskoledag: God indsats, god tilslutning af tilhører.

 

Det gav økonomisk underskud hvad gør vi ved det?

 

Sidste år fik vi tilskud til højskoledagen i år fik vi ingen penge fra § 18 puljen, men en underskudsgaranti på 4.000 kr. som er udbetalt. Måske kan det hjælpe hvis det skrives mere tydelig i ansøgningen hvem der har og kan have behov for at deltage i højskoledagen? Det vil Vibeke være Linda behjælpelig med.

 

Deltageprisen sættes op til 275,00 kr. pr. person.

 

7. Der er ikke rådsmøde i juni. Vi mødes igen den 8. august.

 

Vibeke undersøger hvilken dag vi kan komme på besøg i Kærminde parken (inklusions tur)

 

8. Søndagshygge Aurizete,  Anne Mette, Jonna og Linda holder møde den 27. august for at planlægge underholdning til næste år.

 

Gudstjeneste: Jonny, Eugenia vil gerne hjælpe (Kirsten B. og Anna-Lise er også med på holdet)

 

Evt.Vibeke orienterede omkring forsikring og § ved de ting der står/ejes af Bavnehøj og Østervang=se skemaet.

 

Kommandovejen ved defekte fitness maskiner på Østervang er henvendelse til Lissi Jensen

 

Kommandovejen ved defekte ting på Bavnehøj er henvendelse til Linda Bang Hansen

 

 

 

Alle må gerne give en ønskeseddel til Lissi eller Linda om hvad maskine man mangler/ønsker.

 

Den 29. maj kl. 19,00 dialogmøde i Brande, Linda og Solveig deltager – hvis du vil med så tilmelding til Vibeke

 

12. juni samarbejdsmøde med ældreområdet, Kirsten og Bente deltager.

 

Referent: Jonna Rehde

 

Tak for godt møde og god sommer til alle ;-)

 

 

 

Aktivitetsrådsmøde