Referat fra Aktivitetsmøde torsdag den 8. oktober kl. 13.00 – 2020.

Afbud fra Kirsten, Karen kommer lidt senere, Linda kommer midt i mødet.

 

 1. Begge referater blev godkendt uden anmærkninger

 2. Bente præsenterede hvad hendes 7/t/uge kan bruges til. Hun kommer på Bavnehøj nogle gange for at få indblik i hvad der kan tilbydes udsatte/alene borgere, første gang mandag den 19.okt. På næste møde vil der blive nedsat en lille gruppe som tovholdere på projektet.

         Bente har tlf. nr. 99603156 mail; bdnie@ikast-brande.dkGodkendt

 1. økonomi godkendt.

 2. Til frivillige fest kan vi ikke lave begrænsning af tilgang, for ikke at skulle vælge nogen fra, har vi valgt at aflyse arr. Linda vil rundsende et brev som forklarer om situationen og siger tak.

 3. Medlemskort ligger klar til kopi i pc, - afventer Årsmødet om der sker ændringer.

 4. tiltrængt pause

 5. Pernille orienterer omkring corona, der er store svingninger i smittetallet

  Brandlund melder fra til årsmødet. Vi tager en snak om situationen, bliver enige om at aflyse arr.

  Linda og Jonna har været til hus møde med sygeplejen. Pedel, leder på frivillige området, Frivilligskoordinator. Er der nogle ting rådsmedlemmerne ønsker skal det på rådsmøde inden næste møde den 21. februar 2021

  Linda og Jonna har været til planlægningsmøde med DSH – 2 dages udflugt og en dag til Venø i juni   - vedr. julemarked manglede DSH forståelse for ændringer i forhold ændringer, men ok.

  Linda til møde med lokalrådet, - ukendt dagsorden.

  Linda og Solveig har været til møde med Thomas fra DAI, forespørgsel til Pernille ang. hente penge via Kommunens Folkeoplysning til opsamling af afholdte kurser + evt. nye.

  Thomas skrive direkte til Pernille des angående.

 6. På valg:

              Anna-Lise Nielsen – modtager ikke genvalg

    Ingelise Wichmann - modtager ikke genvalg

    Linda Bang Hansen – modtager genvalg til rådet, men takker af som formand

    Solveig Nielsen - modtager genvalg

     Kirsten Rønfeldt - modtager ikke genvalg

    Bodil Bang - modtager genvalg

 

 1. Alle nærlæser § 6 stk. 5 og 6 til næste gang og kommer med forslag

 

 1. Solveig

   

 2. Aflyst – kringle bruges den 26/10-20

   

 3. Alle læser den med kommentarer til næste møde.

   

 4. Solveig træder ind i bestyrelsen efter Inge pga sygdom træder ud.

   

 5. Pernille spørger om ideer til aktiviteter for seniorer der er bange for at komme ud pga. corona. Der er en sum penge frigivet fra Ældre/sundhed kultur og fritid.

  Der bliver talt om en biograftur, hvor der arrangeres bustransport og evt. frivillige som ”hjælper”. Det påtænkes at foregå flere steder i Kommunen, så der lokalt ikke er så langt til oplevelsen.

   

  Ref. Solveig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetsrådsmøde