Referat for aktivitetsrådsmøde onsdag den 12. december
Fraværende: Jonna, Inge, Dorthe.

1. velkomst med gløgg, æbleskiver, kaffe , småkager og chokolade, MUMS., senere bød dagen på champagne, ingen forlader bestyrelsen, alle fortsætter, sådan. 

2. Referat fra sidst godkendt.

3. Julemarkedet gik godt – rigtig godt besøgt og en rigtig god stemning. En god ide med boder ”udefra”

4. Nytårskur d. 2. januar hjælpere: Bente, Linda, Ingelise, Lissi Spørge OK Ejstrupholm om at sponsere snacks til ”kuren”- Småkager fra Kjeldsen

5. årsmøde: mandag den 14. januar: Kaffebord Lissi og Kirsten  6. udlevering af fuldmagter til de, der er fraværende til årsmødet og som er på valg
7. Linda orienterede om kursus, Center for frivilligt socialt arbejde – Mediations tekniker Lissi og Linda Dialogmøde m. Frivilligrådet og foreninger i ældreområdet HOPLA – alder er ikke nødvendigvis nogen dom! Indlæg v. Peter Thybo, Sundhedsinnovator i IkastBrande kommune Hjertestarter – se bilag   det havde været et rigtigt godt og udbytterigt kursus. Linda og Lissi orienterede om dialogmødet

8 Under evt, fortalte Lissi om Smilla, der kommer og spiller og hygger  med   hyggehjørnet.  Lissi gjorde rede for indkøb af maskiner til fitness. Der var en livlig og grundig snak om, hvordan man tackler forskellige afslutningsarrangementer.     
 
En svær opgave for sekretæren, men alligevel: tak for en god eftermiddag og god jul til alle Kirsten                             

Aktivitetsrådsmøde