Referat fra aktivitetsrådsmøde den 15. januar 2020


1. Konstituering: se referat fra Pernille

2. Frokost og kaffe med hyggelig snak rundt om bordet

3. Formanden fortalte om aktivitetscenteret

4. referat fra sidste gang godkendt, regnskab fremlagt.Linda har aftalt annoncepris med Den lille Avis.

5. Orientering: – den 4. januar var Jonna og Linda til ”bevæg dig for livet” konference i Messecenter Herning. Det var et meget inspirerende input som vi helt sikkert kan bruge noget af. Vi vil komme nærmere ind på det til rådsmøde i marts. Der bliver til foråret tegnet flere parkeringspladser op på Bavnehøjs område
 
 
Tak for en hyggelig eftermiddag  
Kirsten

 Konstitueringsmøde aktivitetsrådet Bavnehøj ons. d. 15. januar 2020
 
Formand: Linda Bang Hansen
Næstformand: Jonna Rehde*
Kasserer: Jonna Rehde
Sekretær: Solveig Nielsen og Kirsten Rønfeldt
Menigt medlem: Ingelise Wichmann
Menigt medlem: Anna-Lise Nielsen
Menigt medlem: Karen Kristensen
Menigt medlem: Ejvind Tholstrup
Menigt medlem: Inge Rasmussen
 
Suppleant: Solveig Nielsen
Suppleant: Kirsten Rønfeldt
Suppleant: Bodil Bang
 
* Hvis Linda Bang Hansen skulle forlade sin post som formand i utide, er rådet enige om, at der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor der skal findes en ny formand. 

 

 

 

 

 

Aktivitetsrådsmøde