Bavnehøj ref. 11/11.20

1. Referat fra sidst godkendt.

2. Økonomi godkendt. Kassereren oplyser der er kommet en anonym gave donation. Vi siger mange tak for beløbet, det varmer at en person på denne måde værdsætter det frivillige arbejde.

3. Det er ok. at aflyse frivillige festen (Corona tider) og i stedet bruge §18 midler til at give en gave til samtlige frivillige. – Jonna og Linda vil kontakte lokale Kafferisteriet for at sammensætte en bestilling, til udlevering ”helst inden Aktivitetsrådets næste møde”. Jonna og Linda skriver jul/takkekort som personlig hilsen.

4. Orientering om tilbud fra DAI, om at være med i udgivelsen af deres folder vedr. gåture, tiltag pga. Corona. Aktivitetsrådet mener at der i forvejen er mange tilbud i lokalområdet, til at vi er dækket ind. DAI opfordrer til fællesskab sammen men hver for sig og få motioneret både krop og smil. Starter 10/11 kl. 10,00 en ny runde FUT på video, som alle kan se selv om man ikke har Facebookprofil. Https:/www.facebook.com/dai1929. For at søge tilskud via Kommunens Folkeoplysning, skal det afgøres om Senior Idræt er en godkendt Social Idrætsforening, - Linda sender vedtægter til Pernille for at få det oprettet. Bordet rundt en snak om betydningen af corvid-19 – smittetrykket og den risiko det indebærer at færdes på Bavnehøj. Ud fra skrivelsen fra Pernille står skrevet, medarbejderne skal lige som frivillige bruge mundbind, når de bevæger sig rundt i huset, på gange og fællesarealer. Borgere der er visiteret til madservice med spisested i cafeen, er fritaget for mundbind hertil. Alle borgere der deltager i aktiviteter, SKAL bære mundbind frem til de sidder ned ved den enkelte aktivitet. Mange aktiviteter er lukket ned pga. forsamlingsforbuddet på 10, men mandagens akt. som foregår i små grupper kan fortsat afvikles, med de hensyn der er beskrevet. Aktivitetsrådet besluttede dog ved afstemning at aflyse mandagskaffe, - indtil videre frem til næste møde i december.

5. Rådsmedlemmer - pt mangler der en person til aktivitetsrådet, 2 nye har givet tilsagn om indtrædelse. En overvejer. Der er tilsagn fra tre (2) suppleanter, en ny revisor og en revisor suppleant.

6. Dejlig kaffe med is og kage til.

7. Samarbejdsaftalen – udsættes til næste møde.

8. Vedtægter – Pernille kommer med en formulering til ændringer næste møde.

9. Julefrokost i december aflyses.

Underholdere der er aflyst pga. at arr. ikke kan gennemføres, har været generøse og ikke krævet kompensation.

Anne-Lise mangler en afløser til gudstjeneste – Bodil overvejer at deltage.

Pernille orienterer generelt at almindelige fyrfadslys rundt på centrene udfases, vi overvejer at købe nye med led lys, Pernille kommer med lidt udvalg næste møde.

Pernille sender materiale til køb af stole med armlæn til centeret. Tager det med til næste møde, hvor vi afgør hvilke vi skal købe og hvem der skal betale.

Nye mail. Karen Margrethe Kristensen; liljevejnr5@gmail.com Anne-Lise Nielsen; alne@newmail.dk

Tak for et godt møde, med mange gode drøftelser.

Ref. Solveig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetsrådsmøde