Referat fra aktivitetsrådsmøde onsdag den 12. juni 2019.

Fraværende Dorthe, Annalise, Inge

 1. velkommen, pizza, vin og kaffe, samt hyggelig snak

 2. referat fra sidste møde godkendt

   

 3. Jonna orienterede bl.a. om snakken med revisor og tidligere kasserer om evt, revision nu, hvor der kom ny kasserer. Revisor syntes ikke det var nødvendigt. Jonna redegjorde for maj måneds finansielle stilling og fremlagde regnskabet for måneden. Både kasserer og formand har nu indsigt i regnskabet ligesom begge har fået kort til kontoen. .Vi fik en snak om økonomi i al almindelighed. Jonna havde nye sedler med til brug ved arrangementer et til ind-tægter og et til udgifter.

   

 4. Solvejg har haft møde med Bente om nuværende aktiviteter og hvad med fremover. Fik en god drøftelse omkring, hvad vi vil fremover og om samarbejde med andre foreninger. Snakket om brugerbetaling eller ej. Indtil videre ingen betaling på senioridræt på Bavnehøj ud over medlemskort. For 2020 er der valgt at betale for lokale leje i hallen til smarttraining og yoga. Fra 2021 ingen udgifter til halleje. Alle aktiviteter flyttes til Bavnehøjs lokaler.

  Vi ønsker heller ikke at være med til at betale for yderligere lokale udgifter til introduktionsarrangementer. Vi vil meget gerne være med i et samarbejde med andre foreninger og tilbyde, at det kan foregå på Bavnehøj, da vi jo har gratis lokaler til rådighed der.

   Bordet rundt: Jonna fortalte om søndagshygge og sidst afholdte SOS aften, gode arrangementer og så havde hun sørget for en omgang stolerensning sammen med andre frivillige -super.

 5. Pernille fortalte om ”spis sammen”  i uge 45 og så havde hun en forespørgsel fra Kvisten om mulighed for at låne lokale til møde med klient – det er ok. Der blev også snakket om demenscafe.

 6. Linda har sat billede op, så man kan se hvordan bordene skal stå.

   Det jeg har glemt husker I til næste møde god sommer til jer alle.

  Mange sommerhilsner

  Kirsten

Aktivitetsrådsmøde