Referat fra Aktivitetsrådsmøde på Bavnehøj 11/3.

 

Til stede; Inge Lise, Inge, Linda, Karen, Ejvind, Pernille, Bodil, Jonna, AnneLise,

 

Margit Andersen, Erik Hausted Solveig.

 

 

 

Pga. Smitte faren for Corona virus optog det forsamlingen, så Margit startede med de oplysninger hun havde fået ved et tidligere møde med sundhedsstyrelsen.

 

Det bedste er at begrænse smittespredning af Corona virus ved sund fornuft. Der vises flere niveau fra lidt ”snottet – træls influenza – meget dårlig”.

 

Vigtigst at vaske hænder ofte, desinficere med sprit, undgå at tale direkte ind i andres ansigt, ikke være for tæt på andre personer.

 

Der er ingen immunforsvar opbygget endnu; søg på politiet@dk.myndighed.

 

2.

 

Erik Hausted kom med en opfølgning af Frivillige= forsikring.

 

I 2017 kom Kommunen med skrivelse omkring frivillige og forsikring. Kommunen har en arbejdsskadeforsikring der skulle stille frivillige lige med ansatte. Når man arbejder for en forening er det dog foreningen der står som ansvarlig ifølge arbejdsskadestyrelsen AES. Hver forening skal selv have en arbejdsskadeforsikring, - dog kan dette omgås ved at flere foreninger laver en overordnet paraply forening.

 

3.

 

Margit præsenterede sig, leder af sundhedsfremme og forebyggelse. Uddannet sygeplejerske, områdeleder, koordinator for serviceområdet. Hun har pt ikke overtaget budgettet for Bavnehøj helt efter Dorte Iversen vedr. drift/vedligeholdelse af bygninger. Da der er uafklarede punkter ifølge Rammen på Bavnehøj, lover Linda at sende den skriftlige formulering til hende, så de sammen kan udrede forholdene.

 

4.

 

Godkendelse af referat fra sidste møde – med bemærkning om tjek af Hjertestarter, Pernille har undersøgt at det er Dorte Iversen der står for aftalen.

 

5.

 

Pernille rundsendte servicebeskivelsen der har været rundt til godkendelse i de øvrige råd og mangler nu kun den politiske godkendelse.

 

6.

 

Jonna fremlagde regnskab for februar mdr. der er pt. ca. 250 medlemmer.

 

7.

 

Jonna og Linda har været på konference omkring ”bevæg dig for livet”

 

Materialet herfra tænkes at blive aktuelt i uge 35 Kommunen i Bevægelse.

 

8.

 

Gudstjeneste godt besøgt ca. 25 pr gang

 

Sang aften ca. 30 pr gang. – hvor i mod Dart er skrumpet ind til et hold.

 

Pusterummet; nyopstartet besøgt af 4 + pårørende og 2 gæster. Enighed om at det er et godt initiativ og dejligt at det bliver taget så godt imod.

 

Pernille oplyser at Bytte børs er aflyst.

 

Der kommer invitation til undervisning i demens 11. og 12. maj Brande/Ikast

 

10.

 

Forslag til næste dagsorden – det er alle røddernes pligt at byde ind med emner der drøftes i rådet.

 

11.

 

5/2 deltog Linda og Jonna i foreningsmøde, inviteret af lokalrådet i Nr. Snede, 22 foreninger deltog. Drøftet fællesskab, tilgang af frivillige, Min Landsby App hvor for få lægger ind.

 

Ny Bridge hold startet i hjørnestuen torsdage kl. 13.00 til ca. 16.30

 

Indkøbt bøjlestativ til overtøj, står inde i gangen til Alleen.

 

Herluf køber bordvogn i samarbejde med AnneLise. Linda søger DSH om tilskud på 1000 kr. de er også brugere.

 

Linda har indsendt en § 18 ansøgning, kan ikke sende flere før næste kvartal, derfor er resten sendt til Pernille via mail på gamle ansøgningsskemaer.

 

12.

 

Karlekammeret søger om midler til bustur til Bisonfarmen, - det er ok.

 

Karlekammeret har arr. et møde med Nordea onsdag den 13. maj kl. 9.30

 

Alle er velkomne med tilmelding først til mølle.

 

 

 

Ref. Sol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetsrådsmøde