Referat fra aktivitetsrådsmøde onsdag den 10. oktober 2018

1. kaffe og velkomst herunder velkommen til Pernille , som præsenterede sig selv. Det kom også frem, at vi har fået en ekstra bagedame til at aflaste Ulla. Det er Yrsa Møller Jørgensen, Rosendalvej 3 tlf. 41150716/41150718.

2. referat godkendt.

3. Årsfolderen blev gennemgået. Der blev besluttet at folderen beholder sin nuværende udformning. Den er let at kende, falder ikke sammen med alle andre der er i A5 størrelse. flg.  ændringer foreslåes; 14 – 16 Åben datastue. Derunder ny linie med Nyt -Nytslægtsforskning. Sørge for at det bliver tydeligt hvad der er hvad. Torsdag 9 – 10 smarttreaning/hold hjernen frisk. Torsdag 10.15 -11.30 funktionel yoga. Seniorshoppen kommer på Østervang, Klovborg tirsdag d. 6. november klokken 13.30

4. Frivilligfest er på skinner, 

5. Frivilligbørs. Bente omtalte ballroomfitness, Bente arbejder videre med det. Vil forsøge at få det til uge 35 i stedet for den 8. januar, som var på tale. Lissi omtalte et foredrag, hun prøver at finde ud af lidt mere konkret om emnet ” gør en forskel” Linda har fået et føstehjælpskursus på benene. Det bliver onsdag den 13. marts kl 12 og derefter er der aktivitetsrådsmøde.
Evt.    Der kommer besøg fra Ikast aktivitetsråd mandag den 15. oktober. Linda og      Jonna klarere det. Linda hører lige om Inge Marie Findal eller Jonni vil deltage.
Ingen ekstra reklame for  ”taskedame”
 
 

Aktivitetsrådsmøde