Referat for akktivitetsrådsmøde 11. september

 

Fraværende: Inge og Pernille

 

 1. Referat fra sidste møde godkendt.

 2. Jonna fremlagde økonomien

 3. Dorthe sagde god for Dartskiven. Hun orienterede om ændringer i Hjemme- sygeplejen, om fælles ledelse m.m., om demens og nye tiltag på området.

 4. Gennemgang af årsfolder.

 5. Frivilligfest: Linda laver indbydelse og sender ud til alle frivillige. Solvejg og Kirsten tager sig af resten. Husk liste med arbejdsfordeling,

 6. frivilligfest 2020.

 7. Annonce i Den lille Avis fortsætter i 2020. Tages op hvert år.

 8. Nyanskaffelser godkendt.

 9. Orientering: TV 75”  er bestilt ved Tørring TV og hvidevarer center budget overslag 25.000 – vogn til klapborde er indkøbt 4.118.

 10. Bordet rundt; Solvejg orienterede om senioridræt. Annalise om gudstjenesten og gjorde opmærksom på musikalsk gudstjeneste den 24. sept. Kirsten om gymnastik, forsøger at finde en afløser for Nanna. Ingelise om SOS, går godt.Linda fortalte, at næste alle arrangementer i 2020 er på plads.

 

Tak for en hyggelig eftermiddag med masser af snak

 

Mvh

 Kirsten

 

 

 

 1.  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetsrådsmøde