Aktivitetsrådet

 

Formand:

Linda Bang Hansen, tlf. 61706603  aktivbavnehoej@gmail.com

 

Næstformand:

Lissi Jensen, tlf. 61341141 karstenoglissi@hotmail.com

 

Kasserer: 

Bente Mortensen, tlf. 40461389  bip@mortensen.mail.dk

   

Øvrige rådsmedlemmer: 

Jonna Rehde, tlf 41100774 jonnarehde@gmail.com

Kirsten Rønfeldt, tlf. 30255226  hvass20@live.dk

Ingelise Wichmann tlf. 29246760 jensen.ingelisewichma@gmail.com

Anne Lise Nielsen, tlf. 40261907 nen@nendan.dk

 

Supleanter:

 Solveig Nielsen tlf. 29622205  solv@live.dk

Karen kristensen tlf. 21851619 liljevej5@gmail.com

Inge Rasmussen, tlf. 21705305 vinkelvej9@icloud.com

 

Revisor:

Kirsten Thuesen tlf. 22772747  k.oge.thuesen@turbopost.dk 

Revisor supleant:

Leong Winther, tlf. 75770607