Aktivitetsrådet 2019

 Formand:

Linda Bang Hansen, tlf. 61706603  aktivbavnehoej@gmail.com

 Næstformand og kasserer:

Jonna Rehde, tlf 41100774 jonnarehde@gmail.com

Sekretær:

Kirsten Rønfeldt, tlf. 30255226  hvass20@live.dk

Ingelise Wichmann tlf. 29246760 jensen.ingelisewichma@gmail.com

Anne Lise Nielsen, tlf. 40261907 nen@nendan.dk

 

Karen Kristensen tlf. 21851619 liljevej5@gmail.com

 

Inge Rasmussen, tlf. 21705305 vinkelvej9@icloud.com

 

 

 Supleanter:

 Solveig Nielsen tlf. 29622205  solv@live.dk

 

 Revisor:

Kirsten Thuesen tlf. 22772747  k.oge.thuesen@turbopost.dk 

Revisor supleant:

Leong Winther, tlf. 75770607